1. Vilkår for brug af webshoppen

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt igennem, før du benytter webshoppen. Ved at besøge og anvende denne webshop, som ejes og drives af Nobilis Wildlife Aps, accepterer du samtidig disse vilkår og betingelser.

Nobilis Wildlife kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge Webshoppen for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

2. Ophavsretlig beskyttelse

Alt, hvad du ser eller læser på dette Webshop, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på Webshoppen må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret.

Nobilis Wildlife er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af Websites, som vores Webshop linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer, blogs m.v.

Billeder, video og tekst tilhører enten Nobilis Wildlife eller bruges med tilladelse. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.

Det er dog tilladt at citere fra webshoppen, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik.

3. Links til Webshoppen

Nobilis Wildlife ønsker at gøre det let for brugere og bloggere at tilgå, debattere og linke til indholdet på vores webshop.

Enkeltstående brug af dybe links eller privat brug af RSS feeds er derfor velkomment, men gentagen og systematisk brug af dybe links og/eller RSS til kommercielle formål må kun ske efter forudgående skriftlig aftale.

Du må altså gerne linke til forsiden af vores webshop eller til en specifik artikel, som du omtaler på eksempelvis dit egen webshop/website/blog eller i en e-mail med tydelig kildeangivelse.

Omtaler du en artikel fra vores webshop, på din hjemmeside/blog eller i en e-mail, ser vi det som god citatskik, at du samtidig linker til den oprindelige artikel.

Det er ikke tilladt at etablere links til vores webshop på en sådan måde, at vores webshop fremtræder i det fremmede webshops/sites frame. Man må altså ikke linke på en sådan måde, så vores webshop kommer til at se ud som om den er del af en anden webshop, medmindre du på forhånd har en skriftlig aftale om dette med Nobilis Wildlife.

Overtrædelser kan medføre krav om erstatning, vederlag og godtgørelse.

4. Ingen garanti for indholdet

Nobilis Wildlife garanterer ikke for, at indholdet på webshoppen er korrekt eller afspejler sandheden. Nobilis Wildlife påtager sig ej heller erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på webshoppen.

5. Brug af siden er for egen risiko

Brugen af vores webshop sker på egen risiko. Hverken Nobilis Wildlife eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere webshoppen, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følgeskader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af webshoppen. Nobilis Wildlife kan således ikke blive erstatningsansvarlige for evt. skader, som følge af din adgang til eller brug af webshoppen.

Nobilis Wildlife er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af webshoppen. Det samme gælder for din eventuelle download af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyde fra vores Webshop.

6. Links til tredjemands Webshop/websites

Nobilis Wildlife er ikke ansvarlig for links til tredjemandsmands webshop/websites, indholdet på disse linkede webshops/websites eller andre webshops/websites.

Hvis du ønsker at besøge webshops, der er linket til fra vores webshop eller andre webshops sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

Nobilis Wildlife fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre webshops. Nobilis Wildlife fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands webshops/websites eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via vores webshop.

7. Særlige regler for brugergeneret indhold

Følgende regler gælder for indlæg eller indhold, som du og andre brugere selv lægger på vores webshop, i det omfang vi åbner mulighed for dette. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

Nobilis Wildlife kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlig for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via vores webshop, hvis det er i modstrid med ånden eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

For alle informationer og alt materiale, du leverer til vores webshop gælder, at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Nobilis Wildlife. Som udbyder kan vi uden at spørge om din tilladelse henvise til, omtale og bringe dit indhold i vores andre medier, på tværs af vores titler og i andre formater.

8. Lovvalg og værneting

Nobilis Wildlifes webshop er rettet mod et dansk publikum. Vi giver ingen garantier om, at vores webshop drives i overensstemmelse med andre landes lovgivning. Disse vilkår er underlagt dansk ret, og parterne accepterer hermed uigenkaldeligt de danske domstole som rette værneting.

9. Kontakt

Har du spørgsmål til disse vilkår, eller vil du i kontakt med os, kan du rette henvendelse til:

Nobilis Wildlife

Bygvænget 6, 4000 Roskilde

Telefon (+45) 2016 2225

Kontakt form: https://nobiliswildlife.dk/kontakt-os

Disse vilkår er senest opdateret maj 2018.